Leśnictwo

Informacje o warunkach jakie panują na zewnątrz wpływają na to, że można zorganizować odpowiednio czas na przystosowanie terenów leśnych do planowanych działań. Odpowiednie przygotowanie pozwala uzyskać maksymalną efektywność oraz zminimalizować ewentualne straty (np. zapobieganie pożarów, zapobieganie występowania szkodników, monitoring szkółek leśnych).