Przemysł

Wiedza o warunkach atmosferycznych pozwala odpowiednio zorganizować działania mające na celu zwiększenie efektywności działań oraz minimalizacji strat. Jest to bardzo istotne w przypadku, kiedy firmy muszą spełniać pewne normy jakości wykonywanych usług, a zapewnia to odpowiednie monitorowanie pogody.

  • Vantage Pro2 – 6152 EU

    Stacja meteorologiczna  do zastosowań profesjonalnych. Często wykorzystywana w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, szkolnictwie. Stacja meteorologiczna składa...
    Zobacz
  • Weatherlink + Datalogger SERIAL 6510SER

    Datalogger SERIAL (RS232) Datalogger z wtykiem DB9. Umożliwia podłączenie do portu szeregowego (COM 1…15) w komputerze klasy PC. Taki sposób podłączenia...
    Zobacz