DAVIS - przewodowe

Dane ze stacji meteorologicznej transmitowane są za pomocą przewodu elektrycznego do konsoli. Konsolę można podłączyć do komputera PC lub MAC za pomocą złącza USB. Stosując program Weatherlink dane meteorologiczne można prezentować w formie numerycznej lub graficznej oraz można je eksportować do oprogramowań specjalistycznych typu RIMpro.