Cougar Blight – model zarazy ogniowej

Zaraza ogniowa jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób jakie występują w sadownictwie. Sprawcą choroby jest bakteria Erwinia amylovora, która najłatwiej infekuje poprzez kwiatostany lub młodziutkie pędy. Najbardziej podatne na chorobę są grusze oraz jabłonie. Występowanie choroby uzależnione jest od wielu czynników:

  • temperatura powietrza
  • wilgotność względna powietrza
  • zwilżenie liści
  • opady deszczu
  • występowanie choroby w regionie i najbliższym sąsiedztwie
  • aktywność owadów w okresie kwitnienia
  • sąsiedztwo nosicieli zarazy ogniowej: głóg, grusze, itp.

Zarazie ogniowej sprzyjają ciepłe dni o wysokiej wilgotności względnej powietrza oraz okresy zwilżenia liści i kwiatów. Ryzyko zakażenia zwiększa się wielokrotnie jeżeli w okolicy występują porażone rośliny lub kiedy w poprzednim sezonie występowała zaraza ogniowa. Natomiast jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie w danym sezonie występuje zaraza ogniowa oraz mamy sprzyjające warunki atmosferyczne to ryzyko zakażenia plantacji jest niemal pewne.

Aby pomóc określić ryzyko infekcji zarazą ogniową prezentujemy jeden z dwóch modeli chorobowych dla zarazy ogniowej. Model Cougar Blight opracowany w Stanach Zjednoczonych sprawdza się również i w polskich warunkach. Przed rozpoczęciem korzystania z modelu należy określić warunki jakie algorytm ma brać pod uwagę i należy określić presję choroby w naszym sadzie. Po dokonaniu wyboru model będzie nam prezentował na wykresie jak silna jest obecnie presja choroby oraz czy w sprzyjających warunkach mogło dojść do zakażenia i kiedy (czerwona pionowa linia).