Czujnik promieniowania UV 6490 EU

Czujnik promieniowania UV mierzy zakres promieniowania UV wywołującego poparzenia skóry. Charakterystyka mierzonego widma jest zbliżona do modelu  Erythema Action Spectrum (EAS) opracowanego przez: McKinlay i Diffey w 1987 i zaaprobowanego przez Międzynarodową Komisję Światła (C.I.E.) jako standardowy model opisujący czułość skóry człowieka na promieniowanie UV. Czujnik mierzy promieniowanie całkowite czyli sumę promieniowania bezpośredniego oraz promieniowania rozproszonego w atmosferze. Rozproszone promieniowanie UV jest główną częścią całkowitego promieniowania.

Cechy

Temperatura pracy: -40° to +65° C

Temperatura magazynowania: -45° to +70°C

Transduktor: półprzewodnikowa fotodioda

Zakres mierzonego widma: 280 to 360 nm (Erythema Action Spectrum)

Cosine Response: ±4% of odczytu (0° to 65° kąta padania); ±9% of odczytu (65° to 85° kąta padania)

Długość przewodu: 0.9 m

Typ przewodu: 4-żylowy, 26 AWG

Złącze:  RJ-11

 

Charakterystyka wejścia/wyjścia

Zielony przewód: wyjście (0 to 2.5VDC); 150 mV na UV Index, 364 mV na MED/hour

Czarny i czerwony przewód: masa

Żółty przewód: +3V ±10%, 2.4 mA

Obudowa:  UV odporny plastyk ABS

Wymiary: 51 mm x 70 mm x 57 mm

Waga: 226 g

 

Rozdzielczość i jednostki: 0.1 MEDs do 19.9 MEDs; 1 MED powyżej 19.9 MEDS

Zakres: 0 to 199 MEDs

Dokładność: ±5% dziennie

Odchylenie:. do ±2% rocznie

Interwał aktualizacji: 50 sekund do 1 minuty (5 minut kiedy ciemno)

 

Rozdzielczość i jednostki:  0.1 Index

Zakres: 0 to 16 Index

Dokładność: ±5% pełnej skali (Reference: Yankee UVB-1 at UV Index of 10 [bardzo wysoki]) plus 0.5 UV Index na 30 m of additional cable

Cosine Response  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±4% (0× to 65× incident angle); 9% (65× to 85× incident angle)

 

Interwał aktualizacji: 50 sekund do 1 minuty (5 minut kiedy ciemno)