Czujnik wilgotności gleby

Czujnik Watermark służy badania wilgotności gleby w sposób pośredni. Jest to czujnik elektryczny działający na zasadzie zmiany rezystancji. Centralka do podłączenia czujników wilgotności gleby, temperatury gleby oraz zwilżenia liści 6345 EU przelicza odczyt z czujnika na centybary, które są miarą siły ssania gleby. Czujnik jest produktem firmy Irrometer Company, Inc.

Cechy

Typ czujnika: rezystancyjny

Budowa czujnika: gipsowy

Zasada działania: tensjometr, mierzy ciśnienie ssania gleby

Długość przewodu: 4.6 m

Typ przewodu: dwużyłowy, końcówki przewodu przygotowane do montażu.

Maksymalna długość przewodu: 300 m, rekomendowany przewód typu: 18 AWG

Wymiary obudowy: 22 mm średnica x 76 mm długość

Ciężar: 103 g

 

Wyjście czujnika

Rozdzielczość: 1 cb

Zakres: 0 to 200 cb

cb = centybar; 1 centybar = 1 kilopaskal

Interwał aktualizacji: 62.5 do 75 sekund.

 

Instalacja czujnika Watermark:

 

1. Przed podłączeniem czujnika do stacji należy włożyć czujnik do pojemnika z wodą na conajmniej 24h.

2. Wysuszyć czujnik również przez 24 h.

3. Ponownie włożyć czujnik do pojemnika z wodą do pełnego nasączenia.

4. Wywiercić odpowiedni otwór w glebie. Wywierconą ziemię (urobek) zmieszać z wodą.

5. Część urobku wlać do otworu.

6. Wcisnąć mokry czujnik Watermark do otworu w glebie.

7. Wcisnąć do otworu pozostałą część urobku.

 

Należy pamiętać, że czujnik będzie dobrze wskazywać wilgotność gleby o ile gleba będzie do biego dobrze przywierała.

 

Dla prawidłowego odczytu wilgotności gleby należy podłączyć do stacji również czujnik temperatury gleby. Stacje Davis są zaprogramowane w taki sposób aby kompensować odczyt czujnika wilgotności gleby w zależoności od temperatury gleby. Należy pamiętać o umieszczeniu poszczególnych czujników na tych samych głębokościach. Czyli czujnik wilgotnośći gleby podłączony do złącza numer 1 musi znajdować się na tej samej głębokości co czujnik temperatury podłączony do złącza numer 1.

 

Interpretacja odczytów:

 

0 – 10 centybarów = gleba nasączona

10 – 20 centybarów = gelba wystarczająco wilgotna (wyjątek mogą stanowić gleba o strukturze gruboziarnistych piasków które szybko przesiąkają)

30 – 60 centybarów = zalecane nawadnianie ( za wyjątkiem cięzkich gleb gliniastych).

60 – 100 centybarów = zalecane nawadnianie cięzkich gleb gliniastych.

100 – 200 centybarów = gleba zaczyna być zbyt sucha dla roślin aby osiągać maksymalny możliwy zbiór.

 

1 centybar = 1 kilopaskal