PrognoS-FBlight – model zarazy ogniowej

Zaraza ogniowa jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób jakie występują w sadownictwie. Sprawcą choroby jest bakteria Erwinia amylovora, która najłatwiej infekuje poprzez kwiatostany lub młodziutkie pędy. Najbardziej podatne na chorobę są grusze oraz jabłonie. Występowanie choroby uzależnione jest od wielu czynników:

  • temperatura powietrza
  • wilgotność względna powietrza
  • zwilżenie liści
  • opady deszczu
  • występowanie choroby w regionie i najbliższym sąsiedztwie
  • aktywność owadów w okresie kwitnienia
  • sąsiedztwo nosicieli zarazy ogniowej: głóg, grusze, itp.

Zarazie ogniowej sprzyjają ciepłe dni o wysokiej wilgotności względnej powietrza oraz okresy zwilżenia liści i kwiatów. Ryzyko zakażenia zwiększa się wielokrotnie jeżeli w okolicy występują porażone rośliny lub kiedy w poprzednim sezonie występowała zaraza ogniowa. Natomiast jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie w danym sezonie występuje zaraza ogniowa oraz mamy sprzyjające warunki atmosferyczne to ryzyko zakażenia plantacji jest niemal pewne.

Aby pomóc określić ryzyko infekcji zarazą ogniową prezentujemy jeden z dwóch modeli chorobowych dla zarazy ogniowej. Model PrognoS-FBlight bazuje na słynnym modely MaryBlyte (TM) opracowanym również w Stanach Zjednoczonych. W tym modelu użytkownik obserwuje wartość EIP (epifityczny potencjał infekcji), którego poziom reprezentuje ryzyko infekcji. Poniżej przedstawiamy przedziały ryzyka infekcji:

  • poniżej 100 – niskie ryzyko infekcji
  • 100 – 150 – wystarczający poziom EIP aby doszło do infekcji kwiatów
  •  powyżej 200 – wysokie ryzyko infekcji w każdym przypadku okresów wilgotnych.