Weatherlink for Mac OS X 6520 EU

Funkce oprogramowania Weatherlink

wyświetla aktualne dane pogodowe w postaci graficznej na ekranie monitora
– umożliwia ustwianie i czyszczenie danych w konsoli (czas i data, minima i maksima, alarmy, progi alarmowe, kalibracje, itp)
– tworzenie wykresów z danych archiwlanych w przedziale od 1h do 1 roku
– generuje raporty dla programu Weather Watcher w formacie National Climatic Data Center (NOAA)
– zbiera dane z wielu stacji na jednym komputerze
– wspiera tworzenie własnych stron www z danymi pgodowymi
– zawiera wsparcie dla GLOBE, który jest międzynarodowym programem naukowym dla uczniów ze szkół podstawowych oraz średnich. Więcej informacji na www.globe.gov
– zawiera wsparcie dla programu Citizen Weather Observer Program (CWOP) w celu przesyłania aktualnych dancyh do National Weather Service. Projekt CWOP jest używany do badan naukowych oraz w celach edukacyjnych. Więcej informacji na www.wxqa.com

Oprogramowanie i datalogger
WeatherLink® for Vantage Pro® and Vantage Pro2™ składa się z oprogramowania WeatherLink oraz ze specjalnego dataloggera, który podłącza się do konsoli: Vantage Pro, Vantage Pro2, Weather Envoy. Oprogramowanie i  datalogger umożliwia przekazanie danych ze stacji meteorologicznej do komputera umożliwiając tym samym tworzenie własnej bazy danych z danymi meteorologicznymi. Dane zapisane w bazie dancyh można wykorzystać wielokrotnie do różnego rodzaju raportów, wykresów. Mogą również przesyłane automatycznie przez internet w inne miejsca: strony www, serwery ftp, itp. Oprogramowanie Weatherlink pakowane jest z jednym z dataloggerem w wersji USB.

Wymagania oprogramowania WeatherLink
WeatherLink USB (# 6520USB) jest kompatybilne z komputerami, na których zainstalowano: Mac OS X. Wymaga przynajmniej jednego wolnego portu USB i conajmniej 5 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

Potrzbena wielkość dysku uzależniona jest od interwału archiwizowania danych. Każdy rekord w bazie danych to 88 bajtów. Każdego dnia w bazie danych pojawiają się 2 dodatkowe rekordy podsumowujące, które zajmują 176 bajtów. Baza danych zawierająca dane w 30 minutowym interwale zapisu danych potrzebuje dziennie około 4400 bajtów a miesięcznie 132 KB. Wielkośc pliku bazy danych zmienia się w sposób liniowy w zależności od interwału archiwizacji danych. Na przykład dane zapisywane z jednominutowym interwałem wymagają około 3,9 MB miesięcznie podczas gdy dane zapisywane z dwugodzinnnym interwałem wymagają tylko 33 KB miesięcznie.

Opcje wyświetlania danych

Niektóre z wymienionych poniżej danych i raportów wymagają zastosowanie dodatkowych czujników.

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym:
Graficzny biuletyn: temperatura wewnętrzna, temperatura zewnętrzna, kierunek wiatru (0°- 360°), prędkość waitru, opad deszczu dzienny, opad deszczu miesięczny, opad deszczu roczny, Storm Total, intensywność opadu deszczu, wilgotność względna powietrza wewnętrzna, wilgotność względna powietrza zewnętrzna, ciśnienie atmosferyczne – 6-cio godzinny wykres, ewapotranspiracja (ET) dzienna, miesięczna, roczna, dzienne minima i maksima, ikony prognozy pogody, opisowa prognoza pogody oraz graficzna prezentacja faz księżyca.

Podsumowanie tekstowe:temperatura wewnętrzna, temperatura zewnętrzna, kierunek wiatru (0°- 360°), prędkość waitru, opad deszczu dzienny, opad deszczu miesięczny, opad deszczu roczny, Storm Total, intensywność opadu deszczu, wilgotność względna powietrza wewnętrzna, wilgotność względna powietrza zewnętrzna, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie UV, promieniowanie słoneczne, ewapotranspiracja (ET) dzienna, miesięczna, roczna, dzienne minima i maksima, opisowa prognoza pogody oraz graficzna prezentacja faz księżyca.

Czas aktualizacji danych: 2 sekundy (około)

 

Wykresy

Okno wykresów: umożliwia przedstawianie graficzne wszystkich danych zawartych w bazie danych (możliwość tworzenia wielu wykresów na jednej siatce). Podział lini czasu: 1, 4, 8, 12 godzin, 1, 3, 7 dni, miesiąc, rok.
Reports (Shown as displayed in Reports Menu):
NOAA Monthly Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Based on the National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) Monthly Weather Watcher report
NOAA Yearly Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Based on the National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) Yearly Weather Watcher report
Yearly Rainfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculates rainfall totals broken down by month and year. Rainfall
data may be altered and data may be added to reflect rainfall totals
for months and years which are not contained in your weather.
Soil Temperature Hours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculates the time that soil temperature has been above freezing (or
some other threshold). Typically used to determine a time to plant
crops.
Fuel Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estimates fuel usage based on past usage, and degree day
calculation.
Sunrise & Sunset Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculates sunrise and sunset times for any given latitude, longitude.
Bright Sunshine Hours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculates amount of sunshine for a selected time period.