Rejestrator danych Weatherlink + Datalogger SERIAL 6510SER

0.00 

Datalogger SERIAL (RS232) z oprogramowaniem Weatherlink
Datalogger do połączenia konsoli Vantage Pro2, Vantage Vue, Consloe Envoy z komp PC. Umożliwia zapamiętywanie danych historycznych.
Weatherlink jest oprogramowaniem służącym do obrobki danych uzyskanych ze stacji meteorologicznej. Umożliwia prezentację graficzną, numeryczną danych, ich eksport do innych programów lub na serwery ftp.

Opis

Datalogger SERIAL (RS232)

Datalogger z wtykiem DB9. Umożliwia podłączenie do portu szeregowego (COM 1…15) w komputerze klasy PC. Taki sposób podłączenia w prównaniu do USb jest najstabilniejszy ponieważ nie potrzebne są dodatkowe drivery jeżeli w komputerze mamy zainstalowany fizyczny port szeregowy. Jeżeli brak jest fizycznego portu szeregowego można zaisntalować wirtualny port szeregowy przy zastosowaniu odpowiedniej przejściówki USB->RS232.

Protokół komunikacji na porcie RS232 jest dokładnie opisany przez producenta (patrz zakładka POBIERZ) co umożliwia oprogramowanie urządzeń innych niż PC i podłączenie dataloggera bezpośrednio do takich urządzeń. Mogą to być mikrokontrolery oraz inne programowalne urządzenia.

 

Protokół komunikacji: RS232
Szybkość transmisji danych: 1200, 2400, 4800, 9600, 14,400 i 19,200
Zasilanie: 5VDC z konsoli, maksymalny pobór prądu: 0.5W
Temperatura pracy: +14° to 140° F (-10° to 60° C)

Data Logger – funkcje
Funkcje kontroli: ustawianie interwału archiwizacji danych, ustwaianie/czyszczenie wartości kalibracji, ustawianie/czyszczenie szerokości i długości geograficznej, ustawianie rocznych opadów deszczu, ustawianie/czyszczenie wartości alarmowych, czyszczenie pamięci loggera, ustawianie daty i czasu.

Ściąganie danych: Dane mogą być ściągane na Twój komputer automatycznie raz na godzinę uzywając funkcji Auto Download.

Dane mogą być ściągane częściej od 1 minuty do co 2 godziny w celach uploadowania ich do internetu lub w innych celach wymiany danych. Tylko nowe dane są ściągne podczas procesu ściagania.

Dane archiwizowane przez datalogger

Datalogger archiwzuje do 2560 rekordów (jeden 52 bajtowy rekord na jeden interwał archiwizacji danych) aby dalej przesłać te dane do komputera

Rekordy archiwalne przechowywane są w 128 KB pamięci nieulotnej chroniąc dane nawet w przypadku braku zasilania konsoli.Minima, maksima i wartości całkowite są przejmowane z pamięci archiwalnej.

Dane archiwizowane przez datalogger:

data i czas zapsiu danych,
temperatura wewnętrzna  (ostatnia lub średnia),
temperatura zewnętrzna (ostatnia lub średnia),
maksymalna temperatura powietrza,
minimalna temperatura powietrza,
dominujący kierunek wiatru,
średnia prędkość wiatru,
maksymalna prędkość wiatru,
kierunek wiatru przy maksymalnej prędkości wiatru,
opad całkowity deszczu,
intensywność opadu deszczu,
wilgotność względna powietrza wewnętrznego (ostatnia),
wilgotność względna powietrza zewnętrznego (ostatnia),
ciśnienie atmosferyczne (ostatnie),
promieniowanie słoneczne,
maksymalne promieniowanie słoneczne,
promieniowanie UV,
maksymalne promieniowanie UV,
Evapotranspiracja,
temperatura liścia (2 odczyty maks),
wilgotność liścia (maks 2 odczyty),
wilgotność względna powietrza - dodatkowy czujnik (maks 2 czujniki),
temperatura - dodatkowe czujniki (maks 3 dodatkowe czujniki),
temperatura gleby (maksymalnie 4 dodatkowe czujniki),
wilgotność gleby (maksymalnie 4 dodatkowe czujniki),
próbki wiatru,
ID nadajnika wiatru,
długość interwału archiwizacji danych,
jakość odbioru sygnału z ISS

Interwał archiwzacji: ustaiwany przez użytkownika (wyrażony w minutach):  1, 5, 10, 15, 30, 60, or 120
Pojemność pamięci archwizacji (czas jaki jest potrzebny do całkowitego zapełnienia pamięci):
1 minutowy interwał: 42 godziny
5 minutowy interwał: 8 dni
10 minutowy interwał:17 dni
15 minutowy intwerwał: 26 dni
30 minutowy interwał: 53 dni
60 minutowy interwał: 106 dni
120 minutowy interwał: 213 dni