Parch jabłoni

Zaraza ogniowa

Owocówka jabłkóweczka

Nectria galigena

Zaraza ogniowa

Zaraza ziemniaka (NegFRY)

Alternaria solani (BliteCast)

Septoria tritici

Rdza źdźbłowa – Puccinia graminis sp. f. tritici

Rdza brunatna – Puccinia recondita sp. f. tritici

Rdza paskowana – Puccinia strifformis

Fusarioza podstawy źdźbła – Fusarium Head Blight FHB

Sucha zgnilizna kapustnych – Phoma lignam

Zgnilizna twardzikowa – Sclertinia sclerotiorum

Zaraza ziemniaka – Phytophthora infestans

Chwościk buraka – Cercospora beticola

  • BeetCAST
  • Model CercoPrim
  • Model DIV

Botrytis Leaf Blight – Botrytis squamosa

Mączniak rzekomy cebuli

  • MilionCAST

Model do wyliczania stopniodni

Potrzeby wodne roślin