Czujnik wilgotności gleby

0.00 

Czujnik wilgotności gleby Watermark. Skala pomiaru czujnika 0 – 200 cb

Opis

Czujniki to niezbędny element każdej stacji meteo. Ich odpowiedni dobór umożliwia prawidłową obserwację warunków atmosferycznych. Można je podłączyć bezpośrednio do stacji bazowej lub poprzez bezprzewodowe centralki umożliwiające rozbudowę systemu pomiarowego.

 

Czujnik Watermark służy badania wilgotności gleby w sposób pośredni. Jest to czujnik elektryczny działający na zasadzie zmiany rezystancji. Centralka do podłączenia czujników wilgotności gleby, temperatury gleby oraz zwilżenia liści 6345 EU przelicza odczyt z czujnika na centybary, które są miarą siły ssania gleby. Czujnik jest produktem firmy Irrometer Company, Inc.

Cechy

Typ czujnika: rezystancyjny

Budowa czujnika: gipsowy

Zasada działania: tensjometr, mierzy ciśnienie ssania gleby

Długość przewodu: 4.6 m

Typ przewodu: dwużyłowy, końcówki przewodu przygotowane do montażu.

Maksymalna długość przewodu: 300 m, rekomendowany przewód typu: 18 AWG

Wymiary obudowy: 22 mm średnica x 76 mm długość

Ciężar: 103 g

 

Wyjście czujnika

Rozdzielczość: 1 cb

Zakres: 0 to 200 cb

cb = centybar; 1 centybar = 1 kilopaskal

Interwał aktualizacji: 62.5 do 75 sekund.

 

Instalacja czujnika Watermark:

 

1. Przed podłączeniem czujnika do stacji należy włożyć czujnik do pojemnika z wodą na conajmniej 24h.

2. Wysuszyć czujnik również przez 24 h.

3. Ponownie włożyć czujnik do pojemnika z wodą do pełnego nasączenia.

4. Wywiercić odpowiedni otwór w glebie. Wywierconą ziemię (urobek) zmieszać z wodą.

5. Część urobku wlać do otworu.

6. Wcisnąć mokry czujnik Watermark do otworu w glebie.

7. Wcisnąć do otworu pozostałą część urobku.

 

Należy pamiętać, że czujnik będzie dobrze wskazywać wilgotność gleby o ile gleba będzie do biego dobrze przywierała.

 

Dla prawidłowego odczytu wilgotności gleby należy podłączyć do stacji również czujnik temperatury gleby. Stacje Davis są zaprogramowane w taki sposób aby kompensować odczyt czujnika wilgotności gleby w zależoności od temperatury gleby. Należy pamiętać o umieszczeniu poszczególnych czujników na tych samych głębokościach. Czyli czujnik wilgotnośći gleby podłączony do złącza numer 1 musi znajdować się na tej samej głębokości co czujnik temperatury podłączony do złącza numer 1.

 

Interpretacja odczytów:

 

0 – 10 centybarów = gleba nasączona

10 – 20 centybarów = gelba wystarczająco wilgotna (wyjątek mogą stanowić gleba o strukturze gruboziarnistych piasków które szybko przesiąkają)

30 – 60 centybarów = zalecane nawadnianie ( za wyjątkiem cięzkich gleb gliniastych).

60 – 100 centybarów = zalecane nawadnianie cięzkich gleb gliniastych.

100 – 200 centybarów = gleba zaczyna być zbyt sucha dla roślin aby osiągać maksymalny możliwy zbiór.

 

1 centybar = 1 kilopaskal