Porady

Europejskie i amerykańskie wersje stacji meteorologicznych

Na polskim rynku pojawiają się oferty sprzedaży stacji meteorologicznych DAVIS przez nieuczciwe firmy. Nieuczciwość polega na oferowaniu amerykańskich wersji stacji meteorologicznych. Urządzenia te są skalibrowane fabrycznie według niemetrycznych jednostek miary oraz wykorzystują nielegalną częstotliwość w Europie, która jest koncesjonowana i przeznaczona dla telefonów komórkowych (900 MHz). Może to spowodować błędy w komunikacji pomiędzy stacją a konsolą. Ponadto w przypadku awarii urządzenia żaden z autoryzowanych europejskich dystrybutorów nie ma możliwości naprawy takiej stacji meteorologicznej.