Porady

Gdzie zamontować stację meteo?

Jest to często zadawane pytanie przez nowych użytkowników stacji meteorologicznych.
Standardem ustalonym przez Międzynarodową Organizację Meteorologiczną WMO jest wysokość 2 m.n.p.t dla pomiaru temperatury powietrza oraz wilgotności względnej powietrza. Umieszczając stację na tej wysokości możemy porównywać własne pomiary z tymi podawanymi przez służby meteorologiczne. Przy wyborze wysokości należy również wziąć pod uwagę do jakich celów wykorzystywać będziemy stację pogodową.
Np. w sadownictwie zalecaną wysokością montażu jest ok. 150 cm n.p.t. Wynika to z tego, że na tej wysokości jest największa miąższość korony drzewa i tam znajduje się najwięcej owoców. Modele chorobowe używane w sadownictwie odnoszą się do warunków panujących właśnie na tej wysokości więc wskazane jest aby dokonywać pomiarów właśnie tych warunków.
Przy montażu należy również zadbać aby deszczomierz był umiejscowiony w taki sposób aby jego wlot nie ograniczały żadne przeszkody jak np. gałęzie, trawy, itp.

Nasza firma opracowała video instrukcje montażu stacji Vantage Pro2 oraz Vantage Vue.