Porady

Jak zamontować dodatkowe czujniki wilgotności gleby?

Do centralki bezprzewodowej 6345OV oprócz czujników temperatury i czujników zwilżenia liścia można również podłączyć dodatkowe czujniki wilgotności gleby (maksymalnie do 4 czujników). Są to gipsowe czujniki tensjometryczne Watermark czyli takie, które mierzą ciśnienie gleby. Są to najbardziej popularne czujniki stosowane na całym Świecie. Ich szczególną zaletą jest niska cena oraz duża odporność na mróz co czyni czujnik bardzo wygodne w eksploatacji.
Podstawowym pytaniem, które zadają klienci jest: jak zamontować czujniki wilgotności gleby, ile ich zamontować i na jakiej głębokości? Wszystko zależy od uprawy dla jakiej chcemy monitorować wilgotność gleby. W przypadku drzew owocowych często stosuje się 2 – 3 czujników na różnych głębokościach: -30cm, -60cm i -90cm. Montaż czujników na takich głębokościach pozwala w pełni zobrazować profil nasączenia gleby. Na głębokości 30 cm i 60 cm znajdują się najcenniejsze korzenie włośnikowe, które pobierają składniki pokarmowe i wodę więc zapewnienie roślinie optymalnych warunków wodnych na tej głębokości zapewnia najlepszy jej rozwój i wzrost. Dokonując nawadniania gleby użytkownik będzie widział jak stopniowo maleje ciśnienie gleby na głębokości 30 cm i następnie 60 cm oraz 90cm. Kiedy uzyska odpowiednie nasączenie gleby na konkretnej głębokości może podjąć decyzję o wyłączeniu systemu nawadniającego. Dla innych upraw gdzie systemy korzeniowe roślin są płytsze można zredukować ilość czujników nawet do jednego i stosować inne głębokości w zależności od charakterystyki systemu korzeniowego. Dzięki temu rolnik ma pełną kontrolą nad zasobnością gleby w wodę i decyzje o nawadnianiu sadu lub innej plantacji podejmowane są najbardziej optymalny sposób, który zapobiega nadmiernemu zużyciu wody i energii.

Umieszczając czujnik wilgotności gleby należy zadbać o to aby gleba w tym miejscu bardzo dokładnie do niego przywierała. Najlepszym sposobem umieszczenia czujnika w glebie jest wykopanie otworu, oraz obłożenie (oblepienie) czujnika glebą z głębokości na jakiej będzie zamontowany. Następnie zasypanie czujnika ziemią z wykopu. Drugi sposób zaprezentowany jest na video instrukcji. Wykonuje się otwór urządzeniem podobnym do pobierania próbek gleby. Następnie glebę wyciągniętą z otworu rozrabia się z wodą i takim urobkiem zalewa się czujnik w wyżłobionym otworze na odpowiedniej głębokości.