Porady

Wspieranie decyzji o nawadnianiu plantacji

Na stronie www.portalmeteo.pl udostępniamy system wspierania podejmowania decyzji o nawadnianiu plantacji. Decyzje o nawadnianiu mogą być podejmowane na podstawie dwóch sposobów pomiarów. Najprostszym sposobem jest podejmowanie decyzji na podstawie odczytów czujników wilgotności gleby. Znając potrzeby wodne roślin w danym momencie możemy włączać system nawadniania kiedy wilgotność gleby spadnie poniżej określonego przez nas poziomu. Ten sposób wymaga umieszczania czujników w miejscach gdzie mamy plantację. W wielu przypadkach wymagany jest montaż czujników w wielu lokalizacjach.

Drugim sposobem podejmowania decyzji o nawadnianiu jest określenie potrzeb wodnych roślin na podstawie odczytów ewapotranspiracji. Na ewapotranspirację składają się dwa procesy: ewaporacja i transpiracja. Ewaporacja czyli wyparowanie wody przez powierzchnię gleby a transpiracja przez rośliny. Znając współczynnik ewapotranspiracji dla danej uprawy w określonym stadium rozwojowym możemy w miarę precyzyjnie określić ile wody wyparowało do atmosfery dzięki czemu wiemy ile wody musimy z powrotem dostarczyć roślinom aby bilans był zerowy.

Do obliczeń ewapotranspiracji stacja meteorologiczna musi być wyposażona w czujnik promieniowania słonecznego. Stacje Davis’a podają pomiary ewapotranspiracji potencjalnej dla powierzchni trawiastej. Ewapotranspiracja potencjalna to ilość wody wyparowanej przy założeniu, że woda w glebie jest cały czas dostępna. Wartość tę następnie należy przemnożyć przez współczynnik dla danej uprawy. Wynik stanowi ubytek wody w danym okresie. Jest to dla nas informacja jaką ilość wody należy podać roślinom aby zbilansować zasoby wodne. To rozwiązanie jest tańsze i wygodniejsze w zastosowaniu ponieważ nie musimy montować czujników wilgotności gleby na każdym polu. Jednakże obarczone jest większym błędem ponieważ trudno jest określić punkt równowagi dla konkretnej uprawy.